Pogoji udeležbe na tečaju

Splošni pogoji udeležbe na tečaju, predpisani s strani Emmett organizacije.


Število udeležencev:

Tečaj bo izveden, v kolikor je prijavljenih vsaj 8 udeležencev. Največje število udeležencev je 12, vpis nad tem številom ni možen. Za EmmTech kratki tečaj je možno tudi višje število udeležencev.


Prijava in kotizacija

Izpolnjeno in podpisano prijavnico za Emmett tečaj ali za Emtech tečaj je potrebno poslati organizatorju po e-mailu ali po pošti. V roku enega tedna po prejemu prijave (našega odgovora, da ste prijavljeni na tečaj) je potrebno izvršiti plačilo zneska. V kolikor plačilo ne bo izvršeno, vam ne moremo zagotoviti udeležbe na tečaju. V primeru težav ali nejasnosti vezanih na rok plačila, nas prosimo kontaktirajte: info.emmett@gmail.com. Kotizacija vključuje strokovna predavanja, priročnike v slovenskem jeziku ter pridobivanje potrdil s strani Emmett organizacije. Osvežilni napitki (kava, voda) so vključeni v ceno tečaja. Za spremljanje Emmett tečaja je potrebno znanje angleškega jezika. EmmTech se od leta 2015 predava v slovenskem jeziku. EmmTech tutorje najdete na naši spletni strani. V kotizacijo niso vključeni prevoz, hrana in namestitev.

Cena za enodnevni Emmtech tečaj je 150€.
Cena: za vsak posamezen modul (2 dni) je 300€. Plačilo se izvede za vsak modul posebej vsaj 4 tedne pred začetkom tečaja.


Vračilo kotizacije

Plačilo kotizacije bo v celoti povrnjeno v primeru premajhnega števila kandidatov ali iz razlogov, ki jih določa organizator.
Vračilo kotizacije:
- da se odjavite od tečaja najkasneje v 4 dni pred začetkom tečaja, vrne se zmanjšana kotizacija za 30%
- v kolikor se odjavite manj kot 4 dni pred začetkom tečaja, do vračila kotizacije niste upravičeni
- kadar mora organizator iz nujnih razlogov spremeniti datum tečaja, o čemer so udeleženci takoj obveščeni


DIPLOME

Certificirane diplome s strani Emmett organizacije se izdajo samo, kadar se tečaj izvaja v celoti. Po končanem dnevu ponavljanja Modula 4, udeleženci prejmejo diplomo Emmett terapevta (praktika), po koncu ponavljanja Modula 6 diplomo Certificirani Emmett terapevt.